25 jaar Wim Schellekens Symposium Vroeger - Nu - Toekomst

14-03-2019 - 25 jaar Wim Schellekens Symposium
Vroeger - Nu - Toekomst
De Wim Schellekens Stichting werd in 1994 opgericht ter nagedachtenis aan
dr. W.M.J. Schellekens, van 1926 tot 1956 hoofd van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag. Het doel van de Stichting is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het verdiepen van kennis binnen elk aandachtsgebied van ons vak.
Als sprekers worden, naast internationale en nationale autoriteiten op hun
gebied, ook jonge onderzoekers uitgenodigd voor een korte voordracht.
Aanmelding hiervoor kan in de vorm van een abstract.
Inschrijving voor het symposium kan per email onder vermelding van uw naam, functie, BIG-registratienummer, adres, postcode en woonplaats.
Deelname kost € 100,- voor medisch specialisten en € 25,- voor arts-assistenten; co-assistenten gratis. Datum en plaats: 13 juni 2019, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag. Voor inschrijving en indiening van abstracts e-mail naar:jacques.maas@mmc.nl
Bron: Wim Schellekens Stichting