René Vogelsreisbeurs voor 1 september aanvragen

14-03-2019 - De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankeronderzoek in Nederland. Alleen kosten voor reis en verblijf komen voor vergoeding in aanmerking. 
De aanvragen voor deze reisbeurs kun je vóór 1 september a.s. mailen naar het secretariaat van de René Vogels Stichting: info@renevogelsstichting.nl. Op www.renevogelsstichting.nl vind je informatie over het indienen van de aanvraag.
Bron: Rene Vogels Stichting