Wetswijziging: registratie levenloos geboren kind

14-03-2019 - Door de invoering van de recente wetswijziging en de media aandacht daaromtrent, krijgen ziekenhuizen aanvragen van mensen om een bewijs van geboorte/overlijden van kinderen uit een recent of langer verleden. Dit is met name voor doodgeboren kinderen en onder de 24 weken.
Hoe hier mee om te gaan? De beste insteek is bij een aanvraag van de moeder zelf, het dossier te onderzoeken wat er gebeurd is en het zogeheten A-formulier van de gemeente te gebruiken voor deze informatie. Als onder­tekenaar heb je meestal niet de functie van lijkschouwer gehad in het verleden, dus kun je er het beste bij schrijven dat deze verklaring in het kader is van de wetswijziging om overleden pasgeborenen nu met terugwerkende kracht aan te kunnen geven bij de burgerlijke stand, dat je het dossier geraadpleegd hebt, en de data van nu en van overlijden van toen, onderstreept. Ook kan het beste de zwangerschapsduur worden vermeld. Lastiger wordt het als niet de moeder zelf, maar een (ex-) partner of kinderen (als de ouders niet meer leven) deze verklaring willen of zelfs stukken uit het dossier. Antwoorden op specifieke vragen kunnen gegeven worden door 'veronderstelde toestemming' van de overledenen aan te nemen, echter kopieën van het dossier zullen via de gebruikelijke route bij het ziekenhuis aangevraagd moeten worden. Aangezien de bewaarplicht in het algemeen 15 jaar is, is er een kans dat dossiers niet meer bestaan. Informatie kan dan soms toch nog gecombineerd worden door partusboek, of informatie die de mensen zelf nog hebben. Indien ter inschatting van de afdeling deze informatie logischerwijs klopt, zou er alsnog een formulier A zoals boven geschetst, kunnen worden afgegeven om het verlies uiteindelijk te herkennen en te erkennen.
Bron: Rijksoverheid & NVOG