Lintje voor Sjarlot Kooi

14-03-2019 - Gynaecoloog en voorzitter van de medische staf van het Albert Schweitzer ziekenhuis, dr. Sjarlot Kooi is op vrijdag 15 februari benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Kolff van Dordrecht speldde haar de versierselen op bij haar afscheid uit het ziekenhuis, dat samen viel met haar 25-jarig jubileum als gynaecoloog in Dordrecht en haar 60e verjaardag.
Kolff memoreerde dat Kooi zich in medisch, bestuurlijk en onderwijskundig opzicht heeft gemanifesteerd. “Zij geldt op deze terreinen als een initiator, stimulator en visionair. Naast haar intensieve werk als hooggespecialiseerd arts heeft zij lange tijd tot op landelijk niveau bestuurlijke nevenfuncties bekleed. Ook heeft zij zich ingespannen om de gynaecologische opleiding en behan­deling verder door te ontwikkelen en uit te breiden.” Volgens bestuurs­voorzitter Peter van der Meer is Sjarlot er ‘altijd’: “Altijd aandacht voor de patiënt, altijd aandacht voor de collega, altijd aandacht voor de zaak”.Hij is erv an overtuigd dat in belangrijke mate dankzij haar inspanningen het Albert Schweitzer ziekenhuis vandaag de status heeft van een gerenommeerd topklinisch opleidingsziekenhuis.
Bron: NVOG