Insturen artikel NTOG

Het NTOG publiceert overwegend artikelen van de hand van haar leden. De redactie stelt inzending van berichten en/of artikelen dan ook zeer op prijs. U wordt verzocht uw bijdrage op te stellen volgens de geldende richtlijnen.

In het algemeen geldt: kijk in een bestaande editie en zie hoe artikelen worden opgemaakt. Probeer uw tekst voor het NTOG al zoveel mogelijk volgens de gebruikelijke indeling in het NTOG aan te leveren. Dat scheelt bij de opmaak heel veel werk:
- volgorde
- auteurs, titels, affiliaties
- lead
- tussenkoppen
- verwijzingen referenties (zonder haakjes, aan het einde van een zin, dan zonder spaties na de punt)
- referentielijst
- samenvatting, trefwoorden, summary, keywords, contact, belangenverstrengeling

NB 1 Meegezonden afbeeldingen graag niet (alleen) in het Word-bestand maar (ook) separaat. Graag de zwaarst mogelijke bestanden. Bij mailen: alleen met de oorspronkelijke grootte. Afbeeldingen in drukwerk hebben 300 dpi nodg op het gebruikte formaat.
NB 2 In de regel vermeldt het NTOG bij de artikelen alle academische titels. Dit geldt per definitie voor de oorspronkelijke artikelen, maar ook voor de overige artikelen, tenzij auteurs dat uitdrukkelijk niet willen.


Hier vindt u:
• richtlijnen voor het schrijven van een 'oorspronkelijk' artikel, klik hier
• richtlijnen voor het schrijven van een bijdrage voor de rubriek PICO Bello, klik hier
• 
richtlijnen voor het aanmelden van een proefschrift en het schrijven van de bijdrage voor Hora Est, klik hier.
 

Toestemming van patiënten
Het publiceren van verhalen over patiënten of beeldmateriaal brengt verantwoordelijkheid over de privacy van de patiënt met zich mee. Het NTOG is wettelijk verplicht over een toestemmingsverklaring te beschikken van álle patiënten waarover geschreven is in het blad. Niet alleen bij de gevallen waarbij patiënten herkenbaar in beeld gebracht zijn of waar ze herkenbaar zijn beschreven, bijvoorbeeld als ze zeldzame afwijkingen hebben, maar ook bij de gevallen waarbij patiënten onherkenbaar in beeld gebracht of beschreven zijn. Na verloop van tijd is alle inhoud van het NTOG openbaar op internet te vinden en dat betekent dat auteurs en redactie uiterst zorgvuldig met de gegevens van patiënten moeten omgaan. Patiënten (of hun vertegenwoordigers) geven graag toestemming als auteurs goed uitleggen waarom publicatie van het verhaal belangrijk is (andere dokters beter maken). Zie hiervoor het formulier Toestemmingsverklaring patientinfo NTOG